Bieg Pod Tysiącletnimi Dębami w Kazimierzu Biskupim

Osoby niepełnoletnie ( powyżej 16 lat) , które chcą być sklasyfikowane w Grand Prix Wielkopolski Wschodniej podczas Biegu Pod Tysiącletnimi Dębami w Kazimierzu Biskupim (2 sierpnia) mogą pobiec w biegu na 21 km , który jest zaliczany do GP, ale tylko na odpowiedzialność rodziców, po podpisaniu oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego. Zaświadczenie na stronie www.bezformy.pl