Kolejny bieg Aktywnych

Silna ekipa naszego klubu wzięła udział w XVI Ogólnopolskim Biegu Milowego Słupa, który otwiera drugą edycję Grand Prix Wielkopolski Wschodniej w biegach ulicznych.

Wszyscy w nowych, pięknych koszulkach.