Rośnie liczba biegaczy

Podsumowanie 2013 roku i plany na bieżący zdominowały coroczne walne zebranie członków Klubu Biegacza ,,Aktywni Konin”.

Zdaniem Ireneusza Niewiarowskiego, prezesa klubu, ubiegły rok był udany z dwóch powodów.

– Po pierwsze rośnie liczba osób biegających, po drugie mamy coraz więcej biegaczy na naszych imprezach sportowych. A Bieg o Lampkę Górniczą został bardzo dobrze oceniony przez fachowe media – powiedział I. Niewiarowski.

Klub w 2013 roku m. in zorganizował kilka biegów, a także Grand Prix Wielkopolski Wschodniej ( 8 biegów), po raz kolejny wziął udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Ten rok również będzie obfitował w wiele wydarzeń. W załączniku plany na 2014 rok oraz podsumowanie roku ubiegłego.

Plan Pracy Klubu Biegacza 2014

Sprawozdanie Zarządu za rok 2013