WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

członków Klubu Biegacza „Aktywni” Konin

W imieniu Zarządu Klubu Biegacza „Aktywni” Konin  serdecznie zapraszam na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE członków Klubu Biegacza „Aktywni” Konin, które odbędzie się w dniu 22 luty 2019 r. (piątek) o godz. 16.30  w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul. Staffa 5;  62-505 Konin-Gosławice

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Stwierdzenie quorum.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności za okres 2015-2019.
 8. Dyskusja i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Zgłoszenie kandydatów na prezesa.
 10. Przeprowadzenie wyborów prezesa. Przedstawienie wyników wyboru prezesa.
 11. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej .
 12. Przedstawienie wyników przez Komisję Skrutacyjno-Wyborczą.
 13. Przedstawienie wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie uchwał.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Ireneusz Niewiarowski

/-/

Prezes KB „Aktywni” Konin