Walne zebranie

Informacja dla członków Klubu Aktywni Konin

W piątek 22 Lutego w Schronisku przy ul. Leopolda Staffa 5 odbędzie się walne zebranie Klubu Biegowego Aktywni Konin. Na zebranie zapraszamy wszystkich członków klubu.

Na spotkaniu będą omawiane sprawy klubowe, sprawy organizacyjne dotyczące samego klubu jak i biegów organizowanych przez nasz klub.

Każdy członek klubu będzie mógł zgłosić swoje sugestie i uwagi.

Zapraszamy.