Regulamin GPWW

REGULAMIN

VII GRAND PRIX WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ

Cel:
rozpropagowanie biegów wśród osób w każdym wieku,
wskazanie nowej formy spędzenia aktywnie wolnego czasu
wzmocnienie i propagowanie biegów odbywających się w regionie
Organizator:
Klub Biegacza „Aktywni” Konin
Partnerzy:
Organizatorzy poszczególnych biegów
Patronat Medialny:
TV Wielkopolska, Portal Wielkopolski Wschodniej LM.pl, Przegląd Koniński

Obowiązki Organizatora:
Organizator na podstawie informacji uzyskanych od Partnerów sporządzać będzie ranking
Grand Prix. Ranking sukcesywnie będzie zamieszczany na stronie internetowej
www.aktywni-konin.pl.
Obowiązki Partnerów:
Partnerzy zobowiązani są do przekazywania informacji o wynikach odbytego biegu
Organizatorowi tj. Klubowi Biegacza „Aktywni” Konin w terminie 7 dni od dnia zawodów.
Wyniki należy przekazać w Excelu w tabeli sporządzonej przez KB.

2
Miejsca i terminy biegów zaliczanych do VII Grand Prix Wielkopolski Wschodniej:

 1. VI Bieg Wyszyńska Dziesiątka – 25.05.2019 r.
 2. VI Bieg Cienińska Szóstka w Cieninie – 23.06.2019 r
 3. XI Bieg o Laur Św. Wawrzyńca w Słupcy – 3.08.2019 r.
 4. III Bieg Słodkowska Dycha – 14.09.2019 r.
 5. XIV Bieg Ulicznych „Malanowska Jesień” w Malanowie – 21.09.2019 r.-odwołany
 6. III Festiwal Biegowy „Na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski” w Skulsku 29.09.2019 r.
 7. 39 Międzynarodowy Bieg Warciański w Kole – 20.10.2019 r.
 8. XXX Bieg Niepodległości w Turku – 11.11.2019 r.
 9. XXVIII Bieg o Lampkę Górniczą – 24.11.2019 r.

Uczestnicy:
Uczestnikiem Grand Prix Wielkopolski Wschodniej może być każdy zawodnik startujący
w wyżej wymienionych biegach, który ukończył 16 lat. Do klasyfikacji liczone będą
wszystkie biegi, w których zawodnik weźmie udział, jednak warunkiem sklasyfikowania
w Grand Prix Wielkopolski Wschodniej jest start w przynajmniej 5 biegach.

Klasyfikacja:
W Grand Prix Wielkopolski Wschodniej zawodnicy i zawodniczki klasyfikowani będą w kat.
Open Kobiet i Open Mężczyzn oraz K/M kat. 20, kat. 30, kat.40, kat. 50, kat. 60 i więcej lat.
Punktacja:
O miejscach decydować będzie punktacja. Zawodnicy mogą zdobyć o 200 do 1 punktu
Pierwszy zawodnik otrzymuje 200 pkt, drugi zawodnik 190 pkt , trzeci 180 pkt. Zawodnicy,
którzy zajęli miejsca od 4 do 6 otrzymują odpowiednio 175 pkt, 170 pkt i 165 pkt. Każde
następny zawodnik od miejsca 7 do 170 otrzymuje o jeden punkt mniej. Zawodnik 171
i każdy sklasyfikowany dalej otrzymuje po 1 pkt.

 • Miejsce Punkty
 • 1. 200
 • 2. 190
 • 3. 180
 • 4. 175
 • 5. 170
 • 6. 165
 • 7. 164
 • 8. 163
 • 9. 162
 • 10. 161
 • 20. 151
 • …………..
 • 170. 2
 • 171 i poniżej 1

3

Nagrody:
Zwycięzcy wszystkich kategorii Grand Prix Wielkopolski Wschodniej otrzymają puchary
i dyplomy, a dla najlepszych zawodniczek i zawodników w kategorii OPEN przewidziano
nagrody o wartości:
I miejsce – 450 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
IV miejsce – 150 zł
V miejsce – 100 zł
Przewidziane są także nagrody dla najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika.
Przewidziano także puchar za 1-3 miejsce dla klubu (grupa biegaczy startujących pod tą samą
nazwą), którzy zgromadzą największą liczbę punktów (sumuje się punkty poszczególnych
zawodników). Jeśli zawodnik wpisuje dwie nazwy klubu, jego punkty zaliczane będą klubowi
bądź drużynie którą wpisał jako pierwszą.
Finał:
Podsumowanie całego cyklu Grand Prix Wielkopolski Wschodniej, ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród odbędzie się podczas Biegu o Lampkę Górniczą w Koninie.
Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie V Grand Prix
Wielkopolski Wschodniej.