Grand Prix Wielkopolski Wschodniej 2020r. Regulamin

REGULAMIN

VIII GRAND PRIX WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ

Cel:

rozpropagowanie biegów wśród osób w każdym wieku,

wskazanie nowej formy spędzenia aktywnie wolnego czasu

wzmocnienie i propagowanie biegów odbywających się w regionie

Organizator:

Klub Biegacza „Aktywni”  Konin

Partnerzy:

Organizatorzy poszczególnych biegów

Patronat Medialny:

TV Wielkopolska, Portal Wielkopolski Wschodniej LM.pl,  Przegląd Koniński

Obowiązki Organizatora:

Organizator na podstawie informacji uzyskanych od Partnerów sporządzać będzie  ranking Grand Prix. Ranking sukcesywnie będzie zamieszczany na stronie internetowej www.aktywni-konin.pl.

Obowiązki Partnerów:

Partnerzy zobowiązani są do przekazywania informacji o wynikach odbytego biegu Organizatorowi tj. Klubowi Biegacza „Aktywni” Konin w terminie 7 dni od dnia zawodów. Wyniki należy przekazać w Excelu w tabeli sporządzonej przez KB.

Miejsca i terminy biegów zaliczanych do VIII Grand Prix Wielkopolski Wschodniej:

XXII Bieg Milowego Słupa  Konin                          16.05.2020

VII Bieg Wyszyńska Dziesiątka       Wyszyna         11.09.2020

II Bieg Kłodawskiego Święta Soli    Kłodawa         20.06.2020

XII Bieg o Laur Św. Wawrzyńca w Słupcy             08.08.2020

III Bieg Peowiaka      Zagórów                                 10.10.2020

40 Międzynarodowy Bieg Warciański w Kole         25.10.2020

XXXI Bieg Niepodległości w Turku                        11.11.2020

XXIX Bieg o Lampkę Górniczą w Koninie                         29.11.2020

Uczestnicy:

Uczestnikiem Grand Prix Wielkopolski Wschodniej może być każdy zawodnik startujący
w wyżej wymienionych biegach, który ukończył 16 lat. Do klasyfikacji liczone będą wszystkie biegi, w których zawodnik weźmie udział,  jednak warunkiem sklasyfikowania                 w Grand Prix Wielkopolski Wschodniej jest start w przynajmniej 5 biegach.

Klasyfikacja:

W Grand Prix Wielkopolski Wschodniej zawodnicy i zawodniczki klasyfikowani będą w kat. Open Kobiet i Open Mężczyzn oraz K/M  kat. 20, kat. 30, kat.40, kat. 50, kat. 60 i więcej lat.

Punktacja:

O miejscach decydować będzie punktacja. Zawodnicy mogą zdobyć o 200 do 1 punktu

Pierwszy zawodnik otrzymuje 200 pkt, drugi zawodnik 190 pkt , trzeci 180 pkt. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 4 do 6 otrzymują odpowiednio 175 pkt, 170 pkt i 165 pkt. Każde następny zawodnik od miejsca 7 do 170 otrzymuje o jeden punkt mniej.  Zawodnik 171
i każdy sklasyfikowany dalej otrzymuje po 1 pkt.

Miejsce Punkty
1 200
2 190
3 180
4 175
5 170
6 165
7 164
8 163
9 162
10 161
20 151
170 2
171 i poniżej 1

Nagrody:
Zwycięzcy wszystkich kategorii Grand Prix Wielkopolski Wschodniej  otrzymają puchary
i dyplomy, a dla najlepszych zawodniczek i zawodników w kategorii OPEN przewidziano nagrody o wartości:

I miejsce         – 450 zł
II miejsce        – 300 zł
III miejsce      – 200 zł
IV miejsce      – 150 zł
V miejsce        – 100 zł

Przewidziane są także nagrody dla najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika.

Przewidziano także puchar za 1-3 miejsce dla klubu (grupa biegaczy startujących pod tą samą nazwą), którzy zgromadzą największą liczbę punktów (sumuje się punkty poszczególnych zawodników). Jeśli zawodnik wpisuje dwie nazwy klubu, jego punkty zaliczane będą klubowi bądź drużynie którą wpisał jako pierwszą.

Finał:

Podsumowanie całego cyklu Grand Prix Wielkopolski Wschodniej, ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród odbędzie się podczas Biegu o Lampkę Górniczą w Koninie.

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie VIII Grand Prix Wielkopolski Wschodniej.