Zarząd klubu

Ireneusz Niewiarowski – prezes klubu strona www
Tomasz Andrzejczak – skarbnik klubu
Leszek Wszendybył – sekretarz klubu
Komisja Rewizyjna
Magdalena Kosko-Nowak – przewodnicząca
Edmund Pilarski
Marcin Słowiński